Incoterms – najważniejsze reguły w handlu międzynarodowym

Incoterms - najważniejsze reguły w handlu międzynarodowym

W handlu międzynarodowym kluczowe znaczenie mają jasno określone reguły, które ułatwiają transakcje i zapewniają klarowność w zakresie odpowiedzialności i obowiązków. Jednym z najważniejszych zestawów takich reguł są Incoterms. To Międzynarodowe Reguły Handlowe, które stanowią standaryzowane zasady dotyczące warunków dostawy towarów na całym świecie. Znając i właściwie stosując Incoterms, przedsiębiorstwa mogą uniknąć nieporozumień, minimalizować ryzyko oraz skutecznie prowadzić handel międzynarodowy.

Czym jest Incoterms?

Incoterms, krótko mówiąc, to międzynarodowe reguły handlowe. Termin ten pochodzi od angielskiego określenia „International Commercial Terms”, czyli Międzynarodowe Reguły Handlu. Incoterms zostały wprowadzone i są regularnie aktualizowane przez Międzynarodową Izbę Handlu (ICC). Mają na celu unifikację i standaryzację warunków handlowych na całym świecie, co pozwala na wyeliminowanie nieporozumień wynikających z różnic kulturowych i językowych.

Jakie są najpopularniejsze reguły Incoterms?

Reguły Incoterms dzielą się na cztery kategorie: E, F, C i D. Każda z nich obejmuje różne warunki dostawy towarów. Najpopularniejsze z nich to:

  • EXW (Ex Works): Oznacza, że sprzedawca ma obowiązek przygotować towar do odbioru przez kupującego w swoim miejscu (np. w fabryce). Kupujący ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z transportem towarów.
  • FCA (Free Carrier): Sprzedawca dostarcza towar do wyznaczonego przewoźnika. Od tego momentu ryzyko przechodzi na kupującego.
  • CPT (Carriage Paid To): Sprzedawca pokrywa koszty transportu, ale ryzyko przechodzi na kupującego, gdy towar jest przekazany pierwszemu przewoźnikowi.
  • DAP (Delivered At Place): Sprzedawca dostarcza towar do określonego miejsca i pokrywa wszystkie koszty transportu, ale nie odpowiada za ubezpieczenie. Kupujący ponosi ryzyko od momentu, gdy towar jest gotowy do rozładunku.

Jakie znaczenie mają reguły Incoterms?

Reguły Incoterms odgrywają kluczową rolę w handlu międzynarodowym, w tym w imporcie z Chin. Ustalają one, kto ponosi koszty i ryzyko na różnych etapach procesu dostawy towarów, a także określają, kto jest odpowiedzialny za spełnienie obowiązków celnych. Dzięki temu obie strony transakcji mają jasność co do swoich obowiązków i odpowiedzialności, co zdecydowanie pomaga w uniknięciu nieporozumień i konfliktów.

Incoterms 2020 – co warto wiedzieć?

Najnowsza wersja Incoterms, czyli Incoterms 2020 wprowadziła kilka istotnych zmian. Jedną z nich jest zmiana nazwy reguły DAT (Delivered At Terminal) na DPU (Delivered at Place Unloaded), co oznacza dostarczenie towaru w określone miejsce, gdzie ma być rozładowany. Ta zmiana ma na celu uwzględnienie różnych miejsc rozładunku, nie tylko terminali.

Inną ważną zmianą w Incoterms 2020 jest konieczność określenia konkretnej lokalizacji dostawy, np. „DAP, Magazyn XYZ” zamiast ogólnego „DAP, Port docelowy”. Ta precyzja ma na celu wyeliminowanie niejasności i ułatwienie identyfikacji miejsca dostawy.

Warto również zauważyć, że Incoterms 2020 przesuwa odpowiedzialność za ubezpieczenie towarów w ramach reguł CIF i CIP. Wcześniej sprzedawca musiał zabezpieczyć ubezpieczenie, które spełnia minimalne wymagania. Teraz sprzedawca musi tylko udostępnić kupującemu informacje o ubezpieczeniu, nie jest już odpowiedzialny za jego zawarcie.

Jest również istotne, że Incoterms 2020 wprowadziło nowe zasady dotyczące zastosowania reguł wewnętrznych (ang. „on-board” rule) w przypadku transportu morskiego. Zasada ta ma na celu ułatwienie korzystania z reguł Incoterms w kontekście transportu kontenerowego.

Udostępnij

Popularne posty

Tagi