Co to są procesy HR i jak działają?

Co to są procesy HR?

Procesy HR to zbiór działań przeprowadzanych przez dział kadr i płac, który ma na celu zarządzanie pracownikami w firmie. Te procesy obejmują rekrutację, szkolenia, rozwój kariery, wynagradzanie oraz wszelkie sprawy administracyjne związane z pracownikami.

Jak działają procesy HR?

Procesy HR zaczynają się od rekrutacji, czyli poszukiwania kandydatów na wolne stanowiska w firmie. Następnie, po zatrudnieniu pracowników, dział HR jest odpowiedzialny za szkolenia, aby zapewnić im wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Po szkoleniach, HR opiekuje się pracownikami, dbając o ich rozwój kariery i przeprowadzając ewaluacje, aby ocenić ich pracę i wskazać obszary, które wymagają ulepszenia.

Kolejnym elementem są kwestie związane z wynagradzaniem. Dział HR ustala stawki płac, świadczenia, wynagrodzenia premiowe, opcje udziałów w zyskach w zależności od doświadczenia, kwalifikacji i wykonywanego zadania.

Wreszcie, HR odpowiada za wszelkie sprawy administracyjne związane z pracownikami, takie jak zwolnienia, urlopy, zwolnienia lekarskie, itp.

Podsumowanie

Procesy HR są kluczowe dla każdej firmy, gdyż dzięki temu może ona tworzyć silną i zmotywowaną załogę, której umiejętności i efektywność przekładają się na sukces firmy. Właściwie zarządzane procesy HR pozwalają na zredukowanie kosztów związanych z rotacją pracowników, budowanie silnej kultury organizacyjnej i zwiększenie wydajności firmy.

Udostępnij

Popularne posty

Tagi